1

AGNIESZKA SANDOMIERZ, Skaczące psy

add 나의 메모 

경매품 설명

135 x 122 / akryl, płótno

AGNIESZKA SANDOMIERZ

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Wiesława Szamborskiego w 2003 r. Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki w 2005 roku. Autorka wielu wystaw indywidualnych w Polsce a także wystaw zagranicznych:

Anya Tish Gallery Hauston, USA; Galeria Mitteleuropa Sztokcholm, Szwecja; Galerie Vent d’Est Bordeaux, Francja.

경매
Aukcja malarstwa PUNKT WIDZENIA
gavel
날짜
14 육월 2022
date_range
시작각겨
762 EUR
판매가격
1 001 EUR
경매수수료가 미포함된 최종가격
849 EUR
오버비드
131%
조회수: 132 | 관심있는 경매품: 3
경매

OnlineArt

Aukcja malarstwa PUNKT WIDZENIA
날짜
14 육월 2022
경매 진행과정

모든 경매품에 입찰할 수 있습니다

배송비

경매 수수료
18.00%
OneBid는 추가 입찰 수수료를 부과하지 않습니다.
더 높은 입찰가
  1
  > 10
  500
  > 100
 
규정

Regulamin aukcji Onlineart

W niniejszym regulaminie galerii OnlineART.pl zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 

co jest przedmiotem aukcji, jak rozpocząć i zakończyć licytację, kiedy wykupić dzieła, czym jest prawo własności i jaka jest wysokość opłaty aukcyjnej

 

1.      Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży w formie komisowej przez autorów lub komitentów a także właściciela Online ART Internetowej Galerii Sztuki na aukcję typu online przygotowaną przez Online ART Internetową Galerię Sztuki. Powierzone przez artystów lub komitentów dzieła sztuki są ich własnością, lub też mają oni prawo do ich rozporządzania. Dzieła te nie są objęte postępowaniem sądowym lub skarbowym, są wolne od zastawu i zajęcia oraz jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

2.      Aukcja online ma określoną datę i godzinę swojego rozpoczęcia a także datę i godzinę zakończenia. Licytacja wszystkich obiektów na aukcji odbywa się jednocześnie.

3.      Zakończenie licytacji obiektu następuje o wskazanej godzinie przez system informatyczny w momencie zakończenia aukcji online. Cena jaką wylicytował Kupujący jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna sprzedaży pomiędzy Online ART Internetowa Galeria Sztuki a Kupującym, który zaoferował najwyższą kwotę.

4.      Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę jest zwycięzcą licytacji online.

5.      Online ART Internetowa Galeria Sztuki gwarantuje zgodność wystawionych na aukcji dzieł sztuki z opisem znajdującym się przy każdym z licytowanych dzieł, sporządzonym przez współpracujących z Online ART artystami i rzeczoznawcami. Opis katalogowy wykonany będzie w najlepszej wierze i z odpowiednią starannością wymaganą przy tego typu działaniach.

6.      Kupujący zobowiązuje się do wykupu dzieła lub dzieł w terminie 10 dni od daty zakończenia aukcji. W sytuacji niewywiązania się z umowy przez Kupującego Online ART Internetowa Galeria Sztuki zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży z Kupującym a także możliwość naliczenia opłaty w wysokości 100 zł za każdy kolejny tydzień zwłoki.

7.      Prawo własności do wylicytowanego dzieła lub przedmiotu a także jego odbiór następuje po zapłaceniu przez Kupującego wylicytowanej kwoty wraz z opłatą aukcyjną na konto wskazane przez Online ART Internetową Galerię Sztuki organizatora aukcji.

8.      Do wylicytowanej kwoty Online ART Internetowa Galeria Sztuki dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Wylicytowana kwota wraz z opłatą aukcyjną jest kwotą brutto.

9.      Opłata aukcyjna 18% obowiązuje również w przypadku sprzedaży po aukcyjnej prowadzonej przez Online ART Internetową Galerię Sztuki.

10.   Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna zostać dokonana płatność na wskazane przez Online ART konto.

11.   Online ART Internetowa Galeria Sztuki nie oferuje wysyłki zakupionych dzieł i przedmiotów jednak może na życzenie Kupującego dokonać takiej wysyłki na jego koszt nie ponosząc odpowiedzialności w razie ewentualnego uszkodzenia obiektu w czasie transportu przez firmę wysyłkową.

12.   Wzięcie udziału w Internetowej Aukcji Sztuki Online ART Internetowej Galerii Sztuki jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

경매정보


FAQ
판매자 정보
OnlineArt
연락처
OnlineArt
room
ul. Szczera 12C
02-482 Warszawa
phone
+48 516087177

이 작가의 작품을 구매하신 고객님께서는 다음 경매품도 구매하셨습니다

keyboard_arrow_up
+