고급검색 고급검색
452

[MIDOWICZOWIE, kronika rodzinna]. Rękopiśmienna "Kronika Rodziny Midowiczów, gałęzi brytyjskiej" pisana zapewne w latach...

add 나의 메모 
경매품 설명
[MIDOWICZOWIE, kronika rodzinna]. Rękopiśmienna "Kronika Rodziny Midowiczów, gałęzi brytyjskiej" pisana zapewne w latach 50. XX w., z późniejszymi dopiskami do połowy lat 70.
Notatnik form. 17,5x14,8 cm, k. 120 (w tym 87 czystych), opr. oryg. płócienna, obcięcie złocone. Na przedniej wyklejce zdjęcia czterech członków rodu: "Adam (1844-1913) - pan na Będzieszynie [...]", "Tadeusz (1872-1956) - inspektor Polskich Kolei Państwowych [...]", "Władysław (1907- ) - magister filozofii U.J., porucznik Wojsk Polskich [...]", Jacek (1933- ) - inżynier mechanik [...]". Na pierwszej karcie informacja, że kronikę pisać rozpoczął Władysław, kontynuował Jacek. Na odwrocie naklejono wycięty z nieznanej publikacji herb i zasuszoną szarotkę. Najstarsze wiadomości o rodzinie pochodzą z 1683, kolejne dopiero z końca XVIII w. - przedstawiono je w krótkim tekście wstępnym. Więcej miejsca zajmuje rozdział "Władysław", w którym opisuje swoje losy od dzieciństwa w Mikuliczynie na Huculszczyźnie, lata I wojny spędzone w Stanisławowie, edukację szkolną w Dziedzicach, studia w Krakowie i Lwowie, zainteresowania turystyką górską (m.in. tyczenie szlaków w Beskidach, prowadzenie schroniska na Babiej Górze, później stacji meteorologicznej na szczycie Popa Iwana w Czarnohorze), pobyt w Warszawie, ewakuację przez Węgry po wybuchu II wojny, życie na emigracji w Szkocji, Singapurze i Australii. Opowieść o sobie kończy dopiskiem zawierającym starą modlitwę odczytywaną niegdyś umierającemu. Kolejny rozdział poświęcony jest Jackowi, synowi Władysława. Zawiera opis lat dziecięcych spędzonych m.in. w górskich schroniskach, aż do chwili przekroczenia granicy we IX 1939, w wieku lat 6. Późniejszy dopisek (ręką Jacka?) informuje o wojennych losach chłopca i jego podróży do Wielkiej Brytanii. Na końcowych stronach znajduje się tekst Władysława "To my descenders", wykonane przez niego drzewo genealogiczne rodziny oraz dwa biogramy: Jacka i Władysława, w przypadku tego drugiego podające szczegółowo jego miejsca pobytu od 1907 do 1973. Dołączone zdjęcie dwóch żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Stan bardzo dobry.
W. Midowicz (1907-1993) - geograf, meteorolog, działacz turystyczny, turysta górski. "Równolegle ze studiami i pracą naukową działał w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim. M.in. w latach 1925–1926 wyznakował wszystkie polskie szlaki turystyczne w rejonie Babiej Góry, w tym jeden z nielicznych w Beskidach odcinek o charakterze wysokogórskim – tzw. Perć Akademików na Diablak. W rejonie Babiej Góry znany był z tzw. 'wojny na pędzle', w ramach której walczył ze znakami niemieckiej organizacji turystycznej Beskidenverein" (Wikipedia).
경매
제138회 골동품 경매 (17/18-06-2023)
gavel
날짜
17 육월 2023 CEST/Warsaw
date_range
시작각겨
135 EUR
판매가격
148 EUR
오버비드
110%
조회수: 65 | 관심있는 경매품: 0
경매

Antykwariat RARA AVIS

제138회 골동품 경매 (17/18-06-2023)
날짜
17 육월 2023 CEST/Warsaw
경매 진행과정

모든 경매품에 입찰할 수 있습니다

경매 수수료
10.00%
OneBid는 추가 입찰 수수료를 부과하지 않습니다.
더 높은 입찰가
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
규정
경매정보
FAQ
판매자 정보
Antykwariat RARA AVIS
연락처
Antykwariat "RARA AVIS" s.c.
room
ul. Szpitalna 11
31-024 Kraków
phone
+48124220390
운영시간
월요일
10:00 - 18:00
화요일
10:00 - 18:00
수요일
10:00 - 18:00
목요일
10:00 - 18:00
금요일
10:00 - 18:00
토요일
10:00 - 14:00
일요일
운영 종료시간
keyboard_arrow_up