486

REJ Mikołaj - Figliki [1905]

add 나의 메모 
경매품 설명

Kraków 1905. Wydał Wiktor Wittyg. 16x21,5 cm, str. (94), 64, oprawa współczesna półskórkowa ze złoceniami na grzbiecie, wlepka introligatorni MillaArte na tylnej wyklejce. Stan bardzo dobry (małe podklejenie str. tytułowej, minimalne dziurki po owadzie na kilkunastu stronach).

Fototypowy przedruk "Figlików" wydany z okazji 400. rocznicy urodzin Mikołaja Reja z Nagłowic. Książkę wytłoczono w drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego.

"W czterechsetną rocznicę urodzin Mikołaja Reja z Nagłowic, ojca literatury polskiej, Akademia Umiejętności w Krakowie wydała wspaniały przedruk jednego z najlepszych utworów tego autora, mianowicie jego "Źwierciadło". Pragnąc się również przyczynić do uświetnienia tej epokowej daty w literaturze naszej, postanowiliśmy wydać fototypowy przedruk Rejowskich "Figlików" według wydania z r. 1574, jako zupełniejszego niż wydanie z r. 1562; dołączyliśmy do tego kartę tytułową i ostatnią, tudzież jeden "Figlik" z wydania pierwszego z r. 1562, pominięty w wydaniu drugiem; podajemy również dwie podobizny pisma Reja, pierwsza pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie i jest na liście pisanym bez oznaczenia daty, druga zaś ze zbiorów Kazimierza Marcinkowskiego w Warszawie i jest zamieszczoną na pokwitowaniu z r. 1563; oprócz tego zamieszczamy dwa współczesne portrety jego, ryte na drzewie, wprawdzie nieudolne, lecz w każdym razie dające nam chociaż przybliżone pojęcie o rysach twarzy i o zewnętrznym wyglądzie tego sławnego polskiego pisarza. (...) Zaopatrzyliśmy niniejsze wydawnictwo tylko szczegółową bibliografią obydwu wydań i pióra p. R. L. objaśnieniami, wykazem omyłek, rozprawą o stronie językowej "Figlików", oraz słownikiem wyrazów przestarzałych." [fragment "Do czytelnika"]

경매
5. Aukcja Antykwariatu Kwadryga [Książki, plakaty, fotografia, grafika]
gavel
날짜
03 십월 2021
date_range
시작각겨
35 EUR
해당 경매품은 아직 판매되지 않았습니다. 구매를 원하시면 판매자에게 구매가능여부와 가격을 문의하세요
조회수: 25 | 관심있는 경매품: 2
경매

Antykwariat Kwadryga

5. Aukcja Antykwariatu Kwadryga [Książki, plakaty, fotografia, grafika]
날짜
03 십월 2021
경매 진행과정

모든 경매품에 입찰할 수 있습니다

배송비

경매 수수료
10.00%
OneBid는 추가 입찰 수수료를 부과하지 않습니다.
더 높은 입찰가
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  300
  > 30
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
규정
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
 2. Do ceny wylicytowanej Antykwariat Kwadryga dolicza 10% opłaty organizacyjnej. 
 3. Prowadzący aukcję może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby oraz instytucje (w ich imieniu upoważnieni przedstawiciele), które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl albo złożyły zlecenie kupna w formie pisemnej lub poprzez e-mail.
 5. Zamówienia pisemne przyjmujemy do 2 października, do godz. 18. Prosimy kierować je na adres: Antykwariat Kwadryga ul. Wilcza 29a lok. 25, 00-544 Warszawa lub na adres e-mail [email protected], podając w nich: numer pozycji, tytuł i najwyższą oferowaną cenę (limit). Osoby i instytucje, które złożyły  zamówienia pisemne, w licytacji reprezentuje przedstawiciel antykwariatu. Treść zamówienia pozostaje informacją poufną. 
 6. W przypadku otrzymania zamówień na tę samą pozycję, z jednakowymi limitami, pod uwagę brane jest zamówienie, które wpłynęło jako pierwsze.
 7. Obiekty aukcyjne można oglądać, po wcześniejszym ustaleniu terminu, w siedzibie antykwariatu do 1 października 2021 r. do godz. 16.00.
 8. Od 4.10.2021 r. wylicytowane pozycje można opłacić i odebrać osobiście w siedzibie antykwariatu. 
 9. Zakupione pozycje wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i InPostu: do instytucji – po otrzymaniu przelewu bankowego, do osób prywatnych – za pobraniem pocztowym lub po przedpłacie. 
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rozliczenia za zakupione pozycje. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym terminie, Antykwariat Kwadryga ma prawo anulować sprzedaż lub naliczać odsetki ustawowe.
 11. Osoba licytująca, podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat Kwadryga. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. 
 12. Antykwariat jest zobowiązany do gromadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249). 
경매정보


FAQ
판매자 정보
Antykwariat Kwadryga
연락처
Artur Jastrzębski Antykwariat Kwadryga
room
ul. Wilcza 29A lok. 25
00-544 Warszawa
phone
+48 22 622 11 54
keyboard_arrow_up
+