고급검색 고급검색
1
search star_border

MIECHOWITA Maciej - Chronica Polonorū. Chronica Polonorum. Kronika Polaków. 1521

실시간 경매 중 알림
notifications_off 알람: 아니오
textsms SMS: 없음
add 나의 메모 
경매품 설명

Miechowita Maciej (1456—1523). Chronica Polonorū.

"Wydał Jodocus Ludov. Decius z przedmową do Zygmunta I. — Na str. CCCLXXIX w końcu: In Alberti Alexandrique regum vita quaedam cum indice non concordant, quod biennio posteaque opus absolutum erat addita quędam sunt, quędam etiam reiecta senatus iussu accedente, illa tu quoque cognoscens emendabis. Hęc te admonere volui, si quid superest quod tibi non satisfacit, tu corrige et (boni consul) tibi ipse satisfacere digneris. Vale.

Karta tytułowa cała jest w rycinie. Głównym obrazem jest św. Stanisław wskrzeszający Piotrowinę, a nad nim czerwonymi literami te słowa: Chronica Polonorū. Na odwrotnej stronie wiersz Andrzeja Krzyckiego do czytelnika, a w nim dwuwiersz." (EBBE)

Estr. XV-XVIII t. 22 s. 357

Jest to pierwsza drukowana historia Polski i największe dzieło Macieja z Miechowa. Miechowita został namówiony do napisania tej kroniki przez biskupa Jana Łaskiego (1456-1531), który przebywał w Rzymie na Soborze Laterańskim w latach 1513-1514 i zwrócił uwagę, że obcokrajowcy zbyt mało wiedzą o historii Polski. Miechowita potrzebował ośmiu lat na ukończenie dzieła, przy czym ostatnie rozdziały powstawały przez ponad cztery lata. Dzieło składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi krótka kronika Jana Długosza do 1480 r., natomiast druga część oparta jest na własnych obserwacjach autora oraz zebranych źródłach (pamiętnikach, przekazach ustnych, rękopisach i drukach). Zapisana historia stała się źródłem nauki dla Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia, oraz przykładem poświęcenia i służby ojczyźnie; została wydana z własnych środków staraniem J.L. Decjusza, który w sierpniu 1519 r. uzyskał królewską zgodę na jej druk. Niektóre fragmenty zostały uznane za obraźliwe dla dynastii Jagiellonów przez urzędników dworskich, zwłaszcza kanclerza Jana Łaskiego; w wyniku interwencji Łaskiego książka została skonfiskowana. Była to pierwsza tego typu konfiskata w Polsce. Aby ocalić dzieło, Decjusz przeredagował ocenzurowane fragmenty i złagodził ocenę rodu Jagiellonów przez Miechowitę, m.in. opisując małżeństwo Władysława Jagiełły, elekcję Jana Olbrachta, wojny wołoskiej i rządów Aleksandra Jagiellończyka. Kronika została ponownie wydana z inicjatywy Decjusza w 1521 roku. Kronika Miechowity odegrała ważną rolę w polskiej historiografii i była bezpośrednią inspiracją dla dzieł Decjusza, Bernarda Wapowskiego, Emeryka Węgra; w XVI wieku korzystali z niej także Marcin Bielski, Marcin Kromer, Stanisław Sarnicki, Maciej Stryjkowski i inni. Dzieło ozdobione piękną drzeworytową kartą tytułową św. Stanisław wskrzeszający Piotrowinę, sceną bitewną i Orłem Zygmuntowskim. W tekście znajduje się 40 drzeworytów (większość stanowią portrety królów i książąt polskich, ponadto liczne drzeworytowe inicjały).

Rok wydania:  Impressum Cracouię per Hieronymū Vietorē Kalendis Decebris Anno dni M.D.XXI (1521)

k. [12], s. 379, w tekście 40 ryc. (drzeworyty), liczne inicjały (drzeworyty)

Format: 31,5 x 21,5 cm

Oprawa: oprawa pergaminowa późniejsza, tytulatura na grzbiecie plus szyldzik, obcięcia kart barwione

Oprawa wskazuje, że książka pochodzi z księgozbioru Feliksa Wężyka w Mroczeniu (Hajkowski Zygmunt,Losy księgozbioru Feliksa Wężyka z Mroczenia, Łódź 1928)

Stan:  oprawa z przetarciami, wytarte rogi, 2 k. z drobnymi luzami, sygnatura numeryczna na wyklejce (X.III.sr.), notatka "Z ksiąg po J. Lelewelu pozostałych 23. Doc. 1831 J.K.", nieznaczne przybrudzenia kart, 4 k. z plamkami na ocięciach kart [bez szkody dla tekstu], na wyklejkach wytłoczone/bezbarwne ekslibrisy [prywatne/nieczytelne], przybrudzenie dolnego bloku. drobne podkreślenia ołówkiem, na kilku kartach notatki długopisem [margines].

Kompletny egzemplarz kroniki stanowi ogromną rzadkość antykwaryczną.


경매
블랙북 앤틱 폴란드 이야기: 미에초비타 마키에 - 크로니카 폴로노루 1521, 스트리코프스키 마키에 - 크로니카 폴스카 리테츠카, 루시 키조프스키 등.... 쾨니히스베르크 1582.
gavel
날짜
09 십이월, 11:00 CET/Warsaw
date_range
시작각겨
6 897 EUR
실시간 경매 시작
경매하기
경매등록
지금 입찰하기
입찰에 참여하려면 로그인하세요

입찰을 원하시면 로그인 후 경매참여를 신청하세요

로그인
PLN .00

입찰수락: 09/12 11:00 CET/Warsaw
실시간 경매 시작: , 09/12 11:00 CET/Warsaw

경매품 입찰가를 즉시 올리세요. 선경매에 참여하려면 입찰하세요. 주의: 입찰취소가 불가능한 경매품입니다

입찰한도금액 설정
입찰에 참여하려면 로그인하세요

입찰을 원하시면 로그인 후 경매참여를 신청하세요

로그인
PLN .00

입찰 시 입찰한도금액을 설정하면, 설정된 한도까지 자동으로 경매가 진행됩니다. 이 한도에 대한 정보는 본인만 알 수 있으며, Allegro 또는 eBay 경매 시스템과 마찬가지로 라이브 경매 중에만 활성화됩니다. 입찰한도금액은 경매시작 전까지만 수정할 수 있습니다

경매주최자에게 메시지 보내기

이 경매품 또는 입찰에 대해 문의사항이 있나요?

조회수: 476 | 관심있는 경매품: 18
경매

Antykwariat Blackbooks.pl

블랙북 앤틱 폴란드 이야기: 미에초비타 마키에 - 크로니카 폴로노루 1521, 스트리코프스키 마키에 - 크로니카 폴스카 리테츠카, 루시 키조프스키 등.... 쾨니히스베르크 1582.
날짜
토요일, 09 십이월, 11:00 CET/Warsaw
경매 진행과정

모든 경매품에 입찰할 수 있습니다

|

경매 수수료
10.00%
OneBid는 추가 입찰 수수료를 부과하지 않습니다.
더 높은 입찰가
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
규정
경매정보
FAQ
판매자 정보
Antykwariat Blackbooks.pl
연락처
Antykwariat Blackbooks.pl
room
Świerkowa 48
83-010 Rotmanka
phone
+48 501374136
운영시간
월요일
9 - 14
화요일
9 - 14
수요일
9 - 14
목요일
9 - 14
금요일
9 - 14
토요일
운영 종료시간
일요일
운영 종료시간
비슷한 경매품 보기
keyboard_arrow_up